Phận loại Koi

Kohaku

Kohaku

Ginrin Kohaku

Ginrin kohaku

Doitsu KohakuDotsu Kohaku Sanke

Sanke

Ginrin SankeGinrin Sanke Doitsu SankeDotsu Sanke
ShowaShowa Ginrin ShowaGinrin Showa Doitsu ShowaDotsu showa Shiro UtsuriShiro utsuri Ginrin Shiro UtsuriGinrin utsuri Hi UtsuriHi utsuri
Ki UtsuriKi Utsuri Ginrin Ki UtsuriGinrin Ki Utsuri Tancho KohakuTancho Kohaku Ginrin Tancho KohakuGinrin tancho kohaku Tancho SankeTancho Shanke
Tancho ShowaTancho showa Tancho GoshikiTancho Goshiki GoshikiOld Style Goshiki Ginrin GoshikiGinrin Goshiki Doitsu GoshikiDotsu Goshiki New GoshikiNew style Goshiki
Budo GoromoBudo Goromo Ai GoromoAi Goromo AsagiAsagi ShusuiShusui KujakuKujaku Doitsu KujakuDotsu kujaku
Heisei NishikiHeisei Nishikigoi HariwakeHariwake Lemom HariwakeDotsu ki hariwake KikusuiKikusui Platinum OgonPlatinum Ogon Ginrin Shiro UtsuriGin Shiro utsuri
Kin Hi Utsuri
Kin hi utsuri
Kin Ki UtsuriKin ki utsuri Kin ShowaKin Showa Yamabuki Ogonyamabuki ogon Kin Aka MatsubaKin Aka matsuba Kin Ki MatsubaKin ki matsuba
Kumonryukumoryu Beni KumonryuBeni kumoryu KikokuryuYellow Kikokuryu

 

Beni Kikokuryubeni Kikokuryu Kin KikokuryuKin Kikokuryu HaijiroHajiro
ChagoiChagoi Ginrin ChagoiGinrin Chagoi BenigoiBenigoi KarasuKarasu OchibaOchiba Ginrin OchibaGinrin Ochiba
Doitsu OchibaDotsu Ochiba MidorigoiMidorigoi Akame KigoiKigoi Ginrin KigoiGinrin Kigoi Doitsu KigoiDotsu kigoi  

SaragoiSaragoi

Ginrin SaragoiGinrin Saragoi Kin Aka MatsubaKin Aka Matsuba Ki MatsubaKi Matsuba Kage Hi UtsuriKage hi utsuri Kage Shiro UtsuriKage shiro utsuri Doitsu MatsubaDotsu matsuba
BekkoBekko Goshiki ShowaGoshiki Showa
Advertisements